8-16 timmar
Strategi för din digitala produkt
Få en helhetsbild – från idé till genomförande
Intresserad?
Fyll i vårt formulär så hör vi av oss
Intresserad!
Sätt målen – och nå dem
Vi bygger din produktkanvas tillsammans och konkretiserar nästa steg
Hitta allt du behöver
Gör din produkt eller tjänst lönsam
Hela affären i en bild
Få en överskådlig kanvas att dela med ditt team och dina stakeholders
Tidsram:
8-16 timmar
Deltagare:
2-8
Utkomst:
Produktkanvas

Konkretisera din idé

Du har en god idé om vad som ska bli nästa digitala produkt eller tjänst, men du behöver komma vidare för att faktiskt genomföra den. Hur behöver ni prioritera och hur får du med dig resten av verksamheten? Genom att ta fram en produktstrategi tillsammans med oss får du fram ett underlag som tar er vidare.

Vi utgår från en Business Model Canvas, med grundläggande element för din affär, såsom bakgrund, målgrupp, affärsmodell och team, men kompletterar också med block kring specifika frågeställningar utifrån digital produktutveckling. Du får en helhetsbild över vad ni vill uppnå med produkten, men också över vilka resurser som krävs för att din idé skall bli verklighet.

Hur fungerar det?

Vi utgår från affären för att genomlysa produktens potential. Därefter bryter vi ned produkten i praktiska segment, för att utvärdera vad som behövs och hur det ska genomföras för att skapa en lönsam produkt. Tillsammans skissar vi fram bakgrunden till din produktidé, din vision och dina målgrupper för att sedan hitta rätt affärmodell.

Därefter går vi vidare till hur, för att fundera kring vilka utmaningar du har i produktionen och vilka människor du vill ha med i teamet. Utifrån det kan vi sätta upp milstolpar och en tidsram för utvecklingsarbetet.

Resultat

Vi utgår från Knowit Invativas produktkanvas som består av totalt 13 olika block och tillsammans med våra engagerade specialister går du igenom dem alla för att hitta dina metoder och lösningar.

Ett pass i vår konceptstudio ger dig en initierad förståelse för din produkt och säkerställer att affärsfundamentet är stabilt. Kanvasen som ni tar med er blir grunden för ditt affärs-case och ger dig, ditt team och externa intressenter samsyn kring vart ni är på väg. Ni får fundera kring konkret feedback på vad som behöver förbättras och vilka affärsmöjligheter som kommer med produkten.

En traditionell IT-avdelning behövde få en kickstart. Inspirationsdagen ledde till sex nya app-koncept på mindre än ett dygn.