Inspiration
The Sprint Sprint - Inspirationsdag för IT-avdelning

Utmaningen

En traditionell IT-supportavdelning behövde kickstarta sitt arbete med att tänka kreativt och innovativt. Efter en större omorganisering kände ledningen att de önskade visa sina medarbetare att det enkelt går att få fram prototyper på verktyg, där fokus är på användarens behov och önskningar, även om man inte kan koda.

Lösning

Under ett lunch-till-lunch hackathon fick ett trettiotal medarbetare på kundens IT-avdelning inspiration och praktiska övningar i användarcentrerad utveckling. Teamen fick en introduktion till designdriven utveckling där de fick prova på att göra en effektkartläggning för att kunna svara på de allra mest centrala frågorna: vem användaren är, vilka problem denne har och hur de skulle kunna lösas med hjälp av en app.

Med hjälp av ett antal wireframes fick teamen designa appens utformning och innehåll. Under arbetets gång pitchade teamen löpande sina idéer för en expertpanel, och fick på så sätt kontinuerlig återkoppling på sitt arbete.

Resultat

Hackathon-konceptet blev uppskattat av deltagarna, som förutom inspiration fick med sig sex stycken prototyper till en framtida app. Appen utvecklades sedan tillsammans med oss för att förverkliga det som tagits fram under hackathonet.