Inspiration
Enkel visualisering av affären, från idé till MVP

Utmaningen

Kunden har en klar bild av sin nya affär men har svårt att konkretisera ner den och se vilka behov och kompetenser som behövs för att utveckla en digital produkt. De behöver även en gemensam bild som de kan samlas runt, så hela verksamheten vet vad det är som ska byggas, vilka förhoppningar som finns och vilket det uppskattade värdet är.

Lösningen

Utifrån kundens beskrivning och ett antal frågeställningar går vi igenom produktkanvasens olika delar, allt för att stämma av och konkretisera. Vem är målgruppen, vad är affärsidén, värdekedjan, positionering etc.? Än mer intressant blir det när vi tillsamman sätter affärseffekterna och målbilden från vad som ska mätas under en testfas med hjälp av en MVP. Vilka olika funktioner är vitala för att se om produkten flyger och vilka är sköna att ha? Vad är det för kompetenser som krävs och vilka är de kunder som vi ska testa lösningen för? Sakta men säkert målar vi upp en bild av upp hur idén ska skapas och testas. Baserat på produktkanvasen tas sedan ett underlag fram för utvecklingen av appen.

Resultat

Kunden har en enkel översiktsbild som kan användas på alla nivåer. Styrelsen vet vad som ska byggas, vem målgruppen är och hur det skapas ett affärsvärde. Produktägaren har mätbara mål och effekter och utvecklingsteamet har bra bas att sikta mot i det agila utvecklingsarbetet.