Inspiration
Med en effektkartläggning tog Mina Upplysningar till nästa nivå

Utmaningen

När Bisnode AB önskade att vidareutveckla sin redan uppskattad produkt Min Upplysning är det det alltid svårt att veta vilka typer av tjänster kunderna efterfrågar. Det finns ett antal olika processer och workshops som kan genomföras för att identifiera och validera potentiella ideér och tjänster. Tillsammans diskuterade vi olika upplägg och landade i att målet för vår workshop skulle vara att fokusera på “impact vs. cost” – en effektkartläggning.

Lösningen

Tillsammans med Bisnode genomfördes en workshop där vi började med att identifiera personas med attribut och intressen och framförallt vilka behov de har. När detta var färdigställt gick vi vidare med att brainstorma kring vilken typ av tjänster som matchar de behov dessa kunder har. Hundratals post it-lappar senare inledde vi nästa steg: alla som deltog i workshopen fick rösta på den tjänst de trodde skulle skapa störst effekt. Den andra delen var att rangordna idéerna efter störst nytta för minsta kostnad, själva kärnan i effektkartläggningen.

Detta i sin tur resulterade i att vi landade i 10 stycken nya tjänster som skulle kunna lanseras på MinUpplysning.se, där vi sedan prioriterat de aktiviteter som skulle ge högst resultat snabbast.

Resultat

När vi hade skapat en prioriterad tjänstebacklogg var nästa steg att utforma hypoteser och testa dem - stämmer de antaganden vi har gjort? Detta kan valideras genom att utveckla en en s.k. Minimum Viable Product (MVP), Proof of Concept (PoC) eller prototyp för att sedan testa lösningen. Genom validering kan ytterligare insikter om behov uppkomma som kompletterar hypotesen och tjänsten ytterligare.

Så vad blev resultatet? Utöver att vi till dags dato har byggt om stora delar av MinUpplysning.se har vi även utvecklat två nya tjänster för att tillgodose kundens behov.