4-6 timmar
Effektkartläggning
Maximera effekten av era digitala initiativ
Intresserad?
Fyll i vårt formulär så hör vi av oss
Intresserad!
Definiera era mål
Belys och specificera nutida och framtida mål – både dina och dina kunders
Identifiera nya lösningar
Få en djupare förståelse för dina kunder och ta fram funktionalitet som engagerar och säljer
Känn effekten!
Lär dig prioritera de lösningar och aktiviteter som gör störst skillnad för din affär
Tidsram:
4-6 timmar
Deltagare:
4-10
Utkomst:
Impact map, MoSCoW

Vad är effektkartläggning?

Under detta pass utför vi tillsammans en effektkartläggning – en metod för att identifiera idéer på lösningar som sedan prioriteras efter vilka som har störst positiv effekt på din digitala affär.

Hur fungerar det?

Vi börjar med att identifiera affärs- och användarmål. Tillsammans säkerställer vi att affärsmålen är konkreta och definierar hur dessa går att mäta. Genom att identifiera era målgrupper ser vi även till att användarmålen, som ofta är lite luddigare, har utgångspunkt i kundens reella behov.

Nästa steg är att undersöka vilka möjligheter dessa behov skapar. Hur kan ni lösa kundens problem på ett sätt som även hjälper er att uppnå affärsmålen? När vi brainstormat fram ett antal potentiella lösningar omsätter vi dessa i praktiska funktioner som kan ingå i er digitala produkt eller tjänst.

Slutligen prioriteras funktionerna efter hur väl de uppfyller effektmålen vi satt upp i första steget. På så sätt får vi svart på vitt vilka funktioner du behöver utveckla, baserat på kundernas behov, och som ger störst effekt på verksamheten.

Resultat

En bättre förståelse för din digitala affär och konkreta förslag på hur du stärker den. Med dig får du en tydligare bild av era mål, er målgrupp och deras behov samt en lista över möjliga funktioner, prioriterade på ett sätt som gör verklig skillnad för din verksamhet.

Utkomst: Effektkarta, Effektmål, MoSCoW

Under en effektkartläggning mellan kund och våra UX-specialister togs 10 potentiella nya tjänster fram – varav två redan är lanserade.