8 timmar
Digital Roadmap – vart är vi på väg?
Ta ett kliv mot framtiden
Intresserad?
Fyll i vårt formulär så hör vi av oss
Intresserad!
Analysera nuläget
Kartlägg verksamhetens styrkor, svagheter och utvecklingspotential
Inventera och identifiera nya affärsmöjligheter
Idéer och lösningar utifrån dina affärsmål
Hitta vägen framåt
Få en roadmap om leder affären in i framtiden
Tidsram:
8 timmar
Deltagare:
4-8
Utkomst:
Roadmap, actionplan, MoSCoW, SWOT, SOAR, Positionering

Varför en Digital Roadmap?

Hur kommer ni vidare med er digitala affär? Vad kan ni göra för att även fortsättningsvis möta kundens behov genom att använda den data ni har i ett nytt sammanhang? Vi identifierar tillsammans idéer, lösningar och funktioner som leder er affär framåt och prioriterar dessa utifrån störst affärsnytta i er digitala affär.

Hur fungerar det?

Vi utgår från er verksamhet idag och använder lämpliga analysmetoder, till exempel SWOT, positionering, MoSCoW, för att inventera styrkor och svagheter.

Bilden vi målar upp blir utgångspunkten när vi tar fram en gemensam vision om var ni ska vara om 3-5 år. Utifrån denna vision tar vi gemensamt fram en konkret handlingsplan med nyckelaktiviteter för framtiden. Sedan prioriterar vi nästkommande aktiviteter tillsammans, utifrån vad vi bedömer ha störst inverkan på er affär. Insikterna ställs samman i en skräddarsydd Digital Roadmap.

Passet drivs av specialister som har över 20 års erfarenhet av att utveckla digitala affärer och gärna hjälper till med din.

Resultat

En professionell genomlysning av verksamhetens nuläge och en praktisk handlingsplan för framtiden som innehåller både överenskomna förbättringsområden och vilka prioriteringar som behöver genomföras för att ta verksamheten in i framtiden.

Under en effektkartläggning mellan kund och våra UX-specialister togs 10 potentiella nya tjänster fram – varav två redan är lanserade.