Produktfokus vs. projektfokus – därför gör det skillnadKan ett utvecklingsprojekt må bra av lite mindre... projekt? Ja, om fokus enbart läggs på projektplanen kan den stjäla uppmärksamhet från det som verkligen är viktigt för affären: produkten. Genom att skifta fokus kan du och ditt utvecklingsteam hålla rätt kurs för produkten och säkerställa att ni skapar något av maximalt värde för både dig och kunden.

Det låter kanske lite abstrakt, så vi inleder med ett exempel från filmvärlden. Filmen Titanic har genererat över 2 miljarder dollar i intäkter sedan den släpptes. Om vi säger att budgeten överskreds med nästan 100 miljoner och att inspelningen tog flera veckor längre än väntat, skulle du då säga att Titanic är en misslyckad produkt?

Förmodligen inte. Däremot skulle man kunna säga att projektet inte var helt lyckat. En lyckad produkt var på plats men varken tidsram eller budget hölls.

Och det är ju trots allt så projekt fungerar. De tilldelas resurser och personal enligt förutbestämda direktiv i form av en projektplan med budget och tillhörande milstolpar. Projektets framgång mäts sedan inte bara utifrån kvaliteten på det som levereras, utan även hur väl man efterföljt projektplanen. När projektet sedan avslutats går projektteamet vanligen vidare till ett helt annat uppdrag.

Det här är ett etablerat sätt att jobba på och fungerar för det mesta ganska bra. Men om projektformatet används för att diktera en digital produkts innehåll, utformning eller utveckling kan det gå ut över slutresultatet.

Vad händer när projektfokus går för långt?

Agila utvecklingsteam behöver vara öppna för förändring. Men om fokus ligger på att följa en strikt projektplan – inte på det faktiska affärsvärde de levererar – blir det svårt.

I ett projektfokuserat scenario är teamet väldigt beroende av att förutbestämda funktioner levereras på en förutbestämd tid. Men i ett modernt utvecklingsprojekt hinner man inte förankra varje liten förändring med en styrgrupp. Om de som leder projektet anser att ändrade planer är detsamma som ett misslyckande kanske man inte vågar göra några ändringar alls. I så fall förlorar man alla fördelar med de agila metoderna.

För projekt inom ramen för en större verksamhet kan det dessutom vara så att 1. teamet finansieras beroende på hur väl de förhållit sig till projektplanen och 2. de måste göra en överlämning till ett helt annat team för till exempel drift. Om ett projektfokuserat team då ställs inför oförutsedda situationer måste de göra tuffa val. Ska de dra ut lite på tid och budget och “misslyckas” med projektet? Ska de leverera en icke-optimal lösning och låta situationen gå ut över teamet de ska överlämna till? Eller ska de kanske konstatera att det inte finns tid att utveckla vissa funktioner alls?

Produktfokuserade team sätter användaren först

Som alternativ till de tillfälliga projektteamen finns produktfokuserade team. Sådana team kan i princip jobba med en produkt under hela dess livstid. Storlek och budget kan variera över tid beroende på behov, men teamet har alltid ett enda fokus: att lösa användarens problem och skapa en bättre produkt.

Produktfokuserade team jobbar givetvis i projektformat med definierade risker, tidsplaner och budgetar att förhålla sig till (att göra en Titanic och gå 100 miljoner över budget fungerar inte utanför Hollywood). Däremot jobbar de mot en betydligt längre tidshorisont, där förändringar välkomnas om de innebär förbättringar.

Ett produktfokuserat team förstår att de får finansiering för sitt arbete med produkten snarare än projektplanen. Det ger dem större mandat att ändra riktning vilket är A och O i ett agilt projekt. Om alla “överlämningar" dessutom sker inom teamet kan de internt styra om sitt arbete när allt inte går enligt planerna, så att alla i teamet har möjlighet att vara produktiva även då.

Denna flexibilitet gör att teamet kan prioritera slutanvändarens behov – det vill säga det som gör produkten lönsam i slutändan – före förutbestämda direktiv.

Prioriteringar projekt vs. produkt

Den som sätter produkten först:

Investerar i teamet snarare än i projektplanen.

Fokuserar på att hitta den bästa lösningen på ett problem snarare än att leverera något förutbestämt. Det öppnar upp för att identifiera problem tidigt och jämföra olika lösningar tills man hittat den bästa.

Innoverar, designar, utvecklar inom samma team eller avdelning istället för att utföra arbetet isolerat. Ömsesidigt lärande leder till kunskapsspridning och ett engagemang i produkten.

Har ett långlivat team som kontinuerligt skapar affärsvärde, inte bara tills projektet är slut. Teamet motiveras på så sätt att säkerställa en långsiktighet där även nästa steg och nästa affär byggs in i produkten på ett effektivt sätt.

Utser en produktägare som prioriterar vilka funktioner som ska byggas snarare än en kommité av beslutsfattare. Produktägaren för en kontinuerlig dialog med både kunder och beställare men har mandat att fatta de löpande beslut som behövs tillsammans med produktteamet.

Mäter framgång i uppnått affärsvärde, inte i hur väl man följt en förutbestämd plan.

Långlivade team = långlivad produkt

Skillnaden mellan projektfokuserade team och produktfokuserade team är egentligen mest filosofisk. Det handlar om inställning och hur man styr och prioriterar utvecklingen.

Projektdrivna team går in för att “bygga” produkten, överräcka den och gå vidare till nästa projekt. Ett team med produktfokus fortsätter att drifta och förbättra produkten under en längre tid. Budget, tidsåtgång och teamets roller kan regleras från år till år beroende på behov.

Den som sätter produkten först investerar i teamet snarare än i projektplanen

Sist men inte minst: ett team som arbetat med en produkt i flera år bygger upp unik kunskap som inte kan speglas i dokumentationen. Det innebär att deras förståelse för produkten bara ökar med tiden och att de kan stå stadigt om det skulle falla bort eller tillkomma kompetenser bland medlemmarna.

Linnea Strand

2019-11-01

Kategori:Metoder

Hur stark är er innovationskraft?

Test innovationskraft

Med vårt innovationstest får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Liknande artiklar

Prenumerera på Invativa Insikter

Bli en del av ett växande nätverk av beslutsfattare och doers! Få utvalda tips, artiklar och inbjudningar till events som hjälper dig utveckla din digitala affär. När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy   (vi lovar att inte spamma dig).

Så kommer du igång med digitala affärer

Läs våra e-böcker och få handfasta tips på hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av digitala affärer.

Vägen till din digitala affär

  • Identifiera din digitala affär
  • Förstå dina kunders utmaningar
  • Välj rätt team och kompetens
  • Utveckla kostnadseffektivt
  • Lansera snabbare
Ladda ner

Från hisspitch till MVP

  • Utveckla en digital produkt
  • Ta fram en lönsam strategi
  • Designa med fokus på UX
  • Identifiera tekniska utmaningar
  • Hitta rätt produktteam
Ladda ner