Glödlampa
Gör som hundratals andra – testa din verksamhets innovationskraft!    Gör testet

Från Minimum Viable Product (MVP) till Minimum Viable Experience (MVE)För någon vecka sedan besökte vi en föreläsning av Nathan Shedroff, en av de första personerna att identifiera det positiva sambandet mellan design- och affärsvärlden. Under föreläsningen tog han upp en viktig aspekt av modern utveckling: att vi rör oss från att prata om produkter och tjänster till att istället prata om användarupplevelser. En del av denna utveckling är att vi inte bara bör ta fram en MVP, utan även en MVE – en Minimal Viable Experience.

Vi lever i en upplevelseekonomi

I dagsläget lever vi alla i vad som kan benämnas som en upplevelseekonomi: vår upplevelse av en tjänst är minst lika viktig som tjänsten i sig. Designens inträde i affärsvärlden kom i samband med etableringen av denna upplevelseekonomi.

Inom affärsvärlden har begreppet Minimum Viable Product (MVP) etablerats för att beskriva en avskalad första version av en tjänst. Men eftersom vi i dag lever i en upplevelseekonomi så menar vi precis som Nathan att man inte bara bör leverera en MVP, utan även en Minimum Viable Experience (MVE).

Vad är en MVP?

Begreppet MVP vann popularitet genom boken The Lean Startup och är en påbyggnad av det agila arbetssättet. Tanken med en MVP är att du genom en iterativ process låter användarna vara med och påverka utvecklingen av en digital tjänst. För varje steg i utvecklingen studerar du användarna interagerar med tjänsten och utveckla därefter en prototyp. Detta skiljer sig från den traditionella modellen där du istället bygger en stor lösning som användarna kan tycka till om först efter att den är färdigbyggd.

Ett exempel: låt oss säga att du ska bygga en app. Det enda du behöver ha för att få feedback från dina kunder är en startsida, mer behöver du inte ha utvecklat. Om du enbart har en startsida har du redan ett antal hypoteser som användaren måste ta ställning till. Dels appens funktion, vad gör den? Dels handlar det om användarens konvertering, ska hen logga in med sitt konto på sociala medier eller ska hen fylla i uppgifterna själv? Eller ska båda alternativen erbjudas? Vill vi att användaren ska bjuda in sina vänner till tjänsten?

Dessa hypoteser testas genom att studera hur användaren interagerar med sidan. Det kanske visar sig att det inte alls är aktuellt för användaren att bjuda in sina vänner i det inledande steget eftersom hen inte har någon aning om huruvida appen är bra eller inte.

Efter att användaren fått interagera med sidan så har du fått svar på vad som behöver förändras. På så sätt kan du kan gå tillbaka och göra justeringar för att sedan återigen testa sidan. Detta är ett agilt sätt att arbeta på då processen går fram och tillbaka ett antal gånger innan lösningen är uppbyggd. Detta är grundtanken bakom metoden MVP.

Minimum Viable Experience (MVE)

Som vanligt när ett buzzord som MVP når marknaden så förändras dess innebörd. I dagsläget menar många att en MVP snarare är en avskalad produkt som snabbt ska ut på marknaden för att sedan byggas upp. Och ja, det är bra att ha en snabb go-to market strategi och få ut sin produkt snabbt på marknaden.

Däremot är det viktigt att fråga sig hur användarens upplevelse av dessa produkter blir. Ifall du själv skulle få en avskalad produkt som har ett antal funktioner som du uppskattar men som inte är en positiv upplevelse för att den inte är färdigbyggd, hade du gillat en sådan tjänst?

Det är viktigt att ta användarens upplevelse i beaktning när vi skapar vår MVP. Det är detta som kallas en Minimum Viable Experience.

I den upplevelseekonomi vi lever i är användarens upplevelse en av de största faktorerna som skiljer olika tjänster åt. Nathan illustrerar detta med hjälp av Instagram. Dagen innan Instagram såldes var tjänsten värd 86 miljoner dollar, detta var det ekonomiska och funktionella värdet av applikationen. Men när Facebook köpte Instagram betalade de 1.1 miljarder dollar. Vad hände över en natt som gjorde att värdet på företaget ökade med 1,01 miljarder dollar? Sanningen är att inget alls hände. Men Instagram hade andra värden utöver de ekonomiska och funktionella så som emotionella, identitets- samt meningsfyllande värden. Dessa värden var upplevda värden som inte går att definiera i funktionella eller ekonomiska termer. De var en del av användarens upplevelse.

Det är därför viktigt att ta användarens upplevelse i beaktning när vi skapar vår MVP. Det är detta som kallas en Minimum Viable Experience. En MVE ger användaren en ärligare bild av tjänsten och ger oss en betydligt bättre utgångspunkt att förbättra den och därmed även användarupplevelsen.

Våra tankar

När vi pratar med kunder om att utveckla en tjänst tillsammans så instämmer vi i att det är viktigt att ha en snabb go-to market strategi. Vi vet också hur viktigt det är att skapa rätt användarupplevelse. Därför tänker vi inte bara i termer av MVP, utan även hur vi kan utveckla en Minimum Viable Experience. Medan en MVP har en go-to market strategi där funktioner lanseras så har en MVE en go-to market strategi där en upplevelse lanseras. Genom att jobba med både dessa begrepp får vi snabbt ut en första produkt som som inte kompromissar med användarens upplevelse.

Oscar Sellhed

2016-03-14

Kategori:Metoder

Hur stark är er innovationskraft?

Gör testet

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Prenumerera på Insikter

Bli en del av ett växande nätverk av beslutsfattare och doers! Få utvalda tips, artiklar och inbjudningar till events som hjälper dig utveckla din digitala affär. När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy   (vi lovar att inte spamma dig).

Så kommer du igång med digitala affärer

Läs våra e-böcker och få handfasta tips på hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av digitala affärer.

Vägen till din digitala affär

  • Identifiera din digitala affär
  • Förstå dina kunders utmaningar
  • Välj rätt team och kompetens
  • Utveckla kostnadseffektivt
  • Lansera snabbare
Ladda ner

Från hisspitch till MVP

  • Utveckla en digital produkt
  • Ta fram en lönsam strategi
  • Designa med fokus på UX
  • Identifiera tekniska utmaningar
  • Hitta rätt produktteam
Ladda ner