Hur bygger du en användbar persona?Det viktigaste när du ska bygga upp en digital affär är att du gör detta kundcentrerat. Ett av de mest effektiva sätten att ta in kunderna i ett kundcentrerat arbetssätt är att använda sig av en persona. En persona är en fiktionell person som skapas för att representera en kundgrupp. Anledningen till att personas har växt i popularitet de senaste åren är att de är tydligare och mer uttrycksfulla än de traditionella segmenten. Nedan så tipsar vi på hur du kan gå till väga för att skapa en användbar persona.

Varför just personas?

Målet med att skapa personas är att dessa ska vara en trovärdig och realistisk återspegling av de huvudmålgrupper som ska använda tjänsten. Tidigare har det pratats i termer av segment när det har kommit till att förstå hur en produkt ska utvecklas. Utmaningen med detta är att det är mycket svårare att få en uppfattning om en grupp personer än om en enskild person. Därför är personas ett verktyg för att skapa enskilda påhittade segment, men med det sagt fortfarande realistiska, personer.

Så här skapar du dina egna personas

Hur gör du då om du vill bygga dina egna personas? Inledningsvis baseras alltid personas på data, oftast en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ kund-research. Om vi ska börja med några enkla guidelines för personas bör dessa:

 • Vara realistiska, de ska representera personers riktiga behov och spegla dessa.

 • Innehålla personens bakgrund, mål och vad denne värdesätter.

 • Fokusera på de största kundgrupperna (segmenten).

 • Baseras på verkliga personer via intervjuer.

 • Presenteras visuellt, du ska verkligen se personen framför dig.

 • Innehålla riktiga citat som sagts i intervjuerna.

Dessa är viktiga saker att tänka på innan du faktiskt börjar intervjua kunder för att förstå dem och forma dina personas. När du sedan intervjuat dina kunder, hur ska då en persona se ut?

En persona är enklast presenterad via en one-pager som ska ses som ett centralt instrument för utvecklingen av verksamheten. Detta är ett effektivt sätt att sammanställa vad ni faktiskt lärt er av era kunder under de intervjuer ni hållt. Inledningsvis beskriver ni personen i en liten faktaruta. Därefter förklarar ni vad personan jobbar med och vad denna tycker är viktigt i livet just nu.

Nästa del förklarar personans förkunskaper med fokus på er tjänst. Använder personan er tjänst ofta eller är det mer ofrekvent? Andra delar som personan kan svara på är dennes prioriteringar och attityder, som har utgångspunkt i personan själv. Hur ser personans beteendemönster ut samt vilka behov och mål har den av er tjänst.

Sammanställs dessa punkter finns en heltäckande bild av personan. Fördelen med detta arbetssätt är att det lämnar utrymme för en empatisk affärsutveckling där kundens prioriteringar och känslor ligger i centrum. Personan skapar även ett större fokus då du enklare kan relatera till denna person istället för att relatera till en grupp av individer. Slutligen är detta ett sätt att se till att ni i arbetsgruppen har en hög samstämmighet om era kunders prioriteringar.

Läs mer om hur du använder dina personas

Med alla dessa moment har ni en god förutsättning att bygga en användbar persona som ger er möjlighet att börja arbeta kundcentrerat med en empatisk affärsutveckling som kommer göra att era kunder älskar era tjänster. Personas kan också användas i content marketing, vilket vi går in på här. Vi använder även personas när vi arbetar med digital innovation, vilket du kan läsa mer om här.

Oscar Sellhed

2016-10-14

Kategori:Metoder

Hur stark är er innovationskraft?

Test innovationskraft

Med vårt innovationstest får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Liknande artiklar

Prenumerera på Invativa Insikter

Bli en del av ett växande nätverk av beslutsfattare och doers! Få utvalda tips, artiklar och inbjudningar till events som hjälper dig utveckla din digitala affär. När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy   (vi lovar att inte spamma dig).

Så kommer du igång med digitala affärer

Läs våra e-böcker och få handfasta tips på hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av digitala affärer.

Vägen till din digitala affär

 • Identifiera din digitala affär
 • Förstå dina kunders utmaningar
 • Välj rätt team och kompetens
 • Utveckla kostnadseffektivt
 • Lansera snabbare
Ladda ner

Från hisspitch till MVP

 • Utveckla en digital produkt
 • Ta fram en lönsam strategi
 • Designa med fokus på UX
 • Identifiera tekniska utmaningar
 • Hitta rätt produktteam
Ladda ner