Mikrointeraktioner - fokusera på detaljerna och stärk din digitala affärAtt positiva användarupplevelser (UX) kan ha stor effekt på din digitala affär är ingen hemlighet. Engagerande upplevelser kan leda till ökad användning, lojalitet och i förlängningen konvertering. Men hur detaljerad ska du egentligen vara i din design och vilken påverkan har detaljerna för hur din tjänst uppfattas? I denna artikel presenteras och diskuteras Mikrointeraktioner, de allra minsta beståndsdelarna av en tjänst och hur dessa kan påverka användarupplevelsen av denna både på ett positivt och negativt sätt.

När vi designar för positiva användarupplevelser betonas alltid helheten och vi uppmuntras att se på tjänster ur ett större hollistiskt perspektiv. Inget fel med det: verkligt engagerande användarupplevelser är alltid resultatet av en genomgående effektiv tjänst - från start till mål. Dock glömmer många ofta bort att även de riktigt små detaljerna är med och formar denna helhet. Att en enda knapptryckning kan influerar användarupplevelsen och såldes helhetsintrycket av en tjänst. Att djävulen sitter i detaljerna.

“The design of your product is only as good as its smallest part”. Dan Saffer

Dessa små interaktioners punkter kallas för Mikrointeraktioner (microinteractions). Mikrointeraktioner är funktionalitet som endast gör en sak. En isolerad händelse med ett specifikt mål. Om du exempelvis registrerar dig på en webbplats, väljer ett lösenord, synkroniserar dina enheter, ”gillar” något på Facebook eller bara sätter igång din mobil så interagerar du med en mikrointeraktion.

Mikrointeraktioner är essentiella delar av en design och de existerar i varje produkt, gränssnitt, system som någonsin designats. Du kanske inte lägger märke till dem (oftast en bra sak) eller så fångar de din uppmärksamhet fullständigt på antingen ett positivt eller ett negativt sätt. Ett registreringsformulär som fungerar smidigt och enkelt bör rimligtvis inte ta upp särskilt stort kognitivt utrymme hos användaren men får heller ingen att höja på ögonbrynen. I de flesta fall är detta tillräckligt, formuläret löser sin uppgift. Men en innovativ registreringsprocess med smart och tydlig feedback, genomtänkt copy och som tar hänsyn till sin användare och deras mål kan få en litet interaktionsmoment att gå från ”tillräckligt” till att påverka användarupplevelsen av hela tjänsten på ett positivt sätt.

På samma sätt kan ett dåligt designat registreringsformulär istället få dig att slita ditt hår i frustration och i värst fall få dig att tveka på hela tjänsten och påverka upplevelsen av den på ett negativt sätt. Denna typ av mikrointeraktioner: registreringsformulär, inloggningsfunktioner, betalningsflöden etc. är ofta start eller slutpunkten av en användares interaktion med en tjänst. Att en användare påbörjar sin relation med din tjänst alternativt lämnar tjänsten med en dålig upplevelse är inte bra varken för ditt varumärket eller för din digitala affär.

Så vikten av mikrointeraktioner får inte underskattas. De kan öka användbarheten, skapa positiva användarupplevelser, öka lojaliteten för en tjänst och även i vissa fall definiera en hel produkt (exempelvis ”Gilla” på Facebook) och bli signifikativt för hela varumärket.

Mikrointeraktioners uppbyggnad

En mikrointeraktion är uppbyggd av fyra komponenter. Dessa är Triggers, Rules, Feedback och Loops and Modes.

Triggers: Triggers är det som initierar en interaktion från användaren. Exempelvis manuella kontroller såsom knappar, ikoner etc. som triggas från användarens håll eller system triggers som startar då ett systemvillkor blivit uppfyllt. Om du exempelvis får ett SMS och din mobil vibrerar så sker en system trigger.

Rules: Rules eller regler är det som bestämmer vad interaktionen innefattar, vad som går att göra och hur flödet ska se ut genom att definiera sekvenser och händelser inom den specifika mikrointeraktionen.

Feedback: Eftersom regler är osynliga måste de visualiseras med hjälp av feedback. Feedback (och i vissa fall bristen på feedback) är hur vi förstår reglerna och hur mikrointeraktionen fungerar. Vad händer, hände, kommer hända?

Loops and Modes: Loops bestämmer hur länge en interaktion pågår, om den upprepas och hur den förändras över tid. Modes definierar en ovanlig aktion och bör endast användas om det är kritiskt för att fortsätta processen.

Att designa mikrointeraktioner

Så hur ska du tänka när du designar effektiva och smarta mikrointeraktioner. Dan Saffer, författaren av boken ”Microinteractions – Designning with detail” lyfter fram sex principer:

Bring the data forward: D.v.s. informera användaren om vad mikrointeraktionen innebär, vilka möjliga aktioner som finns och vilken data som den innehåller.

Prevent human error: Försök minimera möjligheten till error och erbjud smidiga och tydliga lösningar. Försök helst undvika error-meddelanden helt och hållet.

Don't start from zero: Använd det du redan har. Vad vet du om den specifika användaren eller om din målgrupp som helhet? Vad vet du om kontexten, plattformen och så vidare?

Use the overlooked: Använd det som redan finns i ditt gränssnitt, lägg inte till nya element eller funktioner för att det ser coolt eller snyggt ut. Utnyttja det som finns och befäst det grafiska språk som tjänsten i övrigt bygger på.

Speak human: Håll det enkelt och informativt. Använd språk, ikoner etc. som dina användare förstår. Inget är mer frustrerande än oförståelig eller ofullständig feedback.

Use long loops: Designa, i de fall det är möjligt, mikrointeraktioner som kan utvecklas över tid. Vad händer den andra gången en användare interagerar med tjänsten? Eller den 10:e gången? Hur kan upplevelsen utvecklas på lång sikt?

För inspiration och spännande exempel på mikrointeraktioner besök littlebigdetails.com och vill du veta hur just ditt företag kan utveckla er digitala tjänst och skapa nya digitala affärer kontakta oss gärna nedan!

Karl Berggren

2016-08-04

Kategori:Metoder

Hur stark är er innovationskraft?

Test innovationskraft

Med vårt innovationstest får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Liknande artiklar

Prenumerera på Invativa Insikter

Bli en del av ett växande nätverk av beslutsfattare och doers! Få utvalda tips, artiklar och inbjudningar till events som hjälper dig utveckla din digitala affär. När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy   (vi lovar att inte spamma dig).

Så kommer du igång med digitala affärer

Läs våra e-böcker och få handfasta tips på hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av digitala affärer.

Vägen till din digitala affär

  • Identifiera din digitala affär
  • Förstå dina kunders utmaningar
  • Välj rätt team och kompetens
  • Utveckla kostnadseffektivt
  • Lansera snabbare
Ladda ner

Från hisspitch till MVP

  • Utveckla en digital produkt
  • Ta fram en lönsam strategi
  • Designa med fokus på UX
  • Identifiera tekniska utmaningar
  • Hitta rätt produktteam
Ladda ner