Glödlampa
Gör som hundratals andra – testa din verksamhets innovationskraft!    Gör testet

Vad är digital hållbarhetFör många år sedan tycktes hållbarhet vara ett nödvändigt ont, men har idag blivit ett fenomen som engagerar både företag och deras kunder. Så vad innebär digital hållbarhet och varför är det viktigt för framtidens företag?

Det finns tre aspekter av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten handlar främst om klimatet och diskuteras mycket i media, de sociala och ekonomiska aspekterna lyfts mer sällan men börjar få mer uppmärksamhet de senaste åren. Sociala och ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa välmående och jämlikhet bland människor. I mångt och mycket handlar det om att tillfredsställa alla människors grundläggande behov. Det är ett komplext system där alla dimensioner är beroende av varandra, men trots komplexiteten finns det många sätt att agera för en hållbar utveckling.

Hur kan digitalisering bidra till hållbar utveckling?

Det fantastiska med digitaliseringen är att den kan bidra till alla tre aspekter av hållbar utveckling. De senaste åren har det till exempel dykt upp fler och fler digitala tjänster som grundar sig på delningsekonomi eller cirkulär ekonomi vilket är bättre för miljön än slit-och-släng. Numera finns appar där du kan hyra eller hyra ut bil, köpa begagnade kläder, köpa utgången mat, göra klimatsmartare investeringar och så vidare.

Faktum är att vi har tillgång till mer information och kan kommunicera snabbare än någonsin, vilket också bidrar till att öka den sociala och ekonomiska hållbarheten. De flesta av oss har fått större frihet att utbilda sig och fatta informerade val kring sina liv. När människor vänjer sig vid denna ökade frihet växer också deras möjligheter att ställa högre krav på transparens från företagen de köper sina varor och tjänster ifrån. Det här kan av företagen själva ses på olika sätt – antingen som ett hot eller som en möjlighet.

Hållbarhet som sales pitch

I dagsläget finns det många, både privatpersoner och verksamheter, som målar upp framtiden i mardrömsscenarion. I vissa fall kan det vara helt förståeligt – man söker reaktioner och förändring. Men det finns också en poäng att istället måla upp en vision av framtiden som åtråvärd. Vi kan välja att drömma om ett bättre samhälle genom nya lösningar och innovation istället för en framtid fylld av förbud och begränsningar.

Förutom den mest uppenbara fördelen med en hållbar verksamhet – att vi säkrar en framtid för kommande generationer – så finns det gott om sociala och ekonomiska skäl att välja hållbarhet. En hållbar verksamhet innebär till exempel att dina medarbetare kan känna sig stolta över sin arbetsplats. Det är också ett effektivt sätt att locka och engagera dina kunder som blir allt mer medvetna om olika hållbarhetsfrågor, vilket bland annat Svensk Handel konstaterat i sin hållbarhetsundersökning från 2018.Mer än 4 av 5 svenskar anser till exempel att svenska företag ska ställa krav på arbetsmiljön hos sina leverantörer. Det finns med andra ord starka incitament för svenskt näringsliv att engagera sig ytterligare i dessa frågor.

Hur kan ditt företag bli mer hållbart?

Det finns flera metoder för att jobba mer med hållbarhet. Ett exempel är backcasting som handlar om att utifrån en framtidsvision utvärdera hur verksamheten ser ut idag och på detta sätt hitta gapet mellan nutida operationer och framtida visioner. Detta skapar en kreativ spänning där förändring, innovation och nya lösningar kan hittas. Utifrån detta kan man ta fram sina strategier och mål och identifiera vilka steg man kan ta för att nå denna åtråvärda vision.

För att skapa en vision finns Agenda 2030, vilket är FN:s globala mål för hållbar utveckling. Titta närmare på målen och se vilka värden som er verksamhet och era anställda ser som viktiga. Genom att genomlysa problemen istället för att ta lösningen för givet kan ni hitta nya möjligheter. Om er vision till exempel är att skapa ett cirkulärt kretslopp med mindre slöseri, och ert företag sopsorterar idag men också genererar en stor mängd avfall, så kan ni hitta nya öppningar för ert hållbarhetsarbete. Att översätta detta i mål – utan direkta direktiv – öppnar ni för innovation och engagemang.

Att genomdriva större förändringar i en verksamhet är alltid en utmaning. Som alltid är den bästa lösningen att sätta upp mätbara mål och en åtråvärd vision som engagerar. Om du söker tips om hur du går till väga kan vi tipsa om vår tidigare artikel om förändringsledning.

Bli inspirerad!

Vi är glada och stolta över att få vara en del av Knowit som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, vilket du kan läsa mer om här.

Karl Berggren

2021-11-08

Kategori:Digitala Affärer

Hur stark är er innovationskraft?

Gör testet

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Prenumerera på Insikter

Bli en del av ett växande nätverk av beslutsfattare och doers! Få utvalda tips, artiklar och inbjudningar till events som hjälper dig utveckla din digitala affär. När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy   (vi lovar att inte spamma dig).

Så kommer du igång med digitala affärer

Läs våra e-böcker och få handfasta tips på hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av digitala affärer.

Vägen till din digitala affär

  • Identifiera din digitala affär
  • Förstå dina kunders utmaningar
  • Välj rätt team och kompetens
  • Utveckla kostnadseffektivt
  • Lansera snabbare
Ladda ner

Från hisspitch till MVP

  • Utveckla en digital produkt
  • Ta fram en lönsam strategi
  • Designa med fokus på UX
  • Identifiera tekniska utmaningar
  • Hitta rätt produktteam
Ladda ner