Glödlampa
Gör som hundratals andra – testa din verksamhets innovationskraft!    Gör testet

Tvärfunktionella team – en nyckel till digital framgångFör att utveckla en lönsam digital affär krävs mer än bara kodknackande – det krävs ett team! I den här artikeln reder vi ut vad tvärfunktionella team är, vad som gör dem så bra och vilka roller som kan ingå i ett team som kombinerar teknik, design och affär.

Vad är ett tvärfunktionellt team?

Ett tvärfunktionellt team består av människor med olika expertisområden som tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål. Ungefär så här beskrivs de i Scrum Guide:

“Tvärfunktionella team har alla kompetenser som krävs för att fullborda sina uppgifter utan att vara beroende av utomstående parter.”

Om vi talar om digital produkt- eller tjänsteutveckling kan teamet utöver utvecklarna till exempel bestå av en produktägare, en affärsutvecklare och en eller flera UX-designers*. "Oberoende av utomstående parter" syftar på att tvärfunktionella team också brukar vara självorganiserande, vilket gör att de kan lägga fullt fokus på problemlösning och leverans.

* Vi vet att it-branschen är en djungel av konstiga titlar och begrepp. Därför går vi igenom några vanligt förekommande roller längre ner.

Därför är tvärfunktionella team så fantastiska

För att göra en lite banal jämförelse: tänk dig en restaurang. Där har varje person i köket en designerad uppgift. Någon sköter köttet, någon annan sköter desserterna och en tredje person ser till att rätt ingredienser hela tiden tvättas, skalas och hackas. Det betyder inte att verksamheten måste stänga ner om en person i teamet skulle bli sjuk; någon annan kan helt enkelt fylla upp luckan tills vidare. Fastän varje person i teamet är specialist på sitt område så har de en generell förståelse för sina kollegors arbetsuppgifter som gör att de tillsammans kan arbeta mot det gemensamma målet.

Här är några andra fördelar:

 • Ökad kreativitet. Olika kompetenser och erfarenheter i samma team medför olika perspektiv på både utmaningar och möjligheter.

 • Ständig kunskapsöverföring. Ju närmare varandra teammedlemmarna arbetar, desto mer inblick får de i varandras arbete.

 • Stärkt vision. “Varför gör jag det här nu igen?” – en smärtsamt bekant fråga i somliga projekt. Men när du jobbar nära inpå människor som jobbar med något helt annat, men mot samma mål som du, blir det tydligare hur ditt arbete bidrar till helheten.

 • Ökad förståelse och sammanhållning. Det blir lättare för var och en i teamet att förstå hur till exempel teknik, design och affär hänger ihop och därmed se andra avdelningars bidrag till den digitala affären

Det finns givetvis vissa utmaningar med att arbeta tvärfunktionellt. Framför allt ställer det höga krav på projektledningen. Men med tydliga mål, lite tid samt erfarenhet blir det gradvis lättare att få ut mesta av sitt team.

Vilka roller kan ingå i det tvärfunktionella teamet?

Inget tvärfunktionellt team är det andra likt. Allt beror på vad det är som ska utvecklas samt vilken metodik som används i projektet. Vissa metoder har definierat egna roller, till exempel Scrum Master. För att hålla det generellt fokuserar vi på titlar som inte är metodspecifika.

Omfattningen på projektet spelar också in i hur teamet ser ut. Till exempel är produktägaren och projektledaren ofta, men inte nödvändigtvis, samma person. Här spelar både storleken på din organisation och tillgången till kompetens in. I ett litet projekt kan ditt tvärfunktionella team bestå av tre generalister, medan omfattande projekt kräver flera specialister.

Affärsutvecklare

Affärsutvecklarens jobb är att definiera vari den digitala affären finns. Företag och organisationer anlitar utvecklingsteam för att antingen spara kostnader eller generera nya intäkter. För det krävs en förståelse för både den övergripande verksamheten och hur rådande och kommande utvecklingsprojekt stödjer denna. En affärsutvecklare för kontinuerligt diskussioner med beställaren för att fastställa hur affären kan utvecklas, om verksamheten kan bli mer lönsam eller var nya, lönsamma och attraktiva tjänster kan utvecklas.

Affärsutvecklaren behöver ha ett kombinerat intresse för teknik och affär. Hen använder utvecklare och designers som bollplank för att utveckla beställarens idéer med affärens bästa i åtanke.

Produktägare

Produktägaren återfinns främst inom den agila metodiken. Ansvaret liknar affärsutvecklarens, men fokus ligger på att hålla ihop, förvalta och utveckla produkten. Rollen har också inslag av projektledning då produktägaren har kontroll över backloggen och därmed vad som ska göras och när. Affärsutvecklare, utvecklare eller användare kan alla komma med förslag på nya funktioner, men det är upp till produktägaren att prioritera dem utifrån förväntat affärsvärde samt stabilitet och långsiktighet. En produktägare måste ha stenkoll på sin produkt och varför den utvecklas och hjälper på så sätt till att förmedla detta “varför” till resten av teamet.

Tjänstedesigner

För dina kunder är en digital tjänst mer än bara en produkt – det är en upplevelse. Tjänstedesignern vill göra denna upplevelse så givande som möjligt. Genom att identifiera existerande behov och beteenden utvecklar teamets tjänstedesigner nya och befintliga lösningar och möjligheter med kundens behov och beteenden i åtanke.

Projektledare

Utan en uttalad ledare tappar teamet lätt sitt fokus. Därför är det projektledarens uppgift att hålla ihop teamet och se till att budget- och tidsramar efterföljs. Genom att se till att alla vet vad de ska göra hjälper projektledaren sitt team att undvika flaskhalsar och säkerställa såväl leverans som kvalitet. I ett större projekt kan projektledaren fungera som avlastning och komplement till produktägaren och ansvara för kommunikation mot styrgrupp och beställare.

UX-designer

Det här är en roll som inget modernt utvecklingsteam klarar sig utan! Så här beskriver vår UX-designer Kalle sitt jobb:

“Idag räcker det inte att ha en funktionell och användbar tjänst för att hänga med i konkurrensen. Användare har vant sig vid att tjänster är responsiva, snygga och enkla att använda. För att verkligen sticka ut från mängden måste en digital tjänst erbjuda något extra. Det är här UX (User Experience) kommer in. Genom att skapa engagerande och positiva användarupplevelser kan en tjänst särskilja sig från mängden och knyta starkare band till användare och konsumenter.”

UX-designerns uppgift är att planera och skissa fram dessa engagerande och positiva användarupplevelser. Hen använder sig av metoder som användarundersökningar, effektkartläggning och prototyper för att identifiera användarens utmaningar och hitta lämpliga lösningar.

Utvecklarna

Det är front end-utvecklaren som ligger bakom det som möter ögat när vi öppnar en webbplats – själva gränssnittet vi interagerar med. Front end-utvecklaren ser till att det som tjänsteutvecklare och UX-designer planerat och skissat upp blir verklighet. Tack vare front end hjälper bilder, länkar och formulär oss att navigera på webbplatsen samtidigt som den är snabb, responsiv och allmänt trevlig att använda.

Inget av detta vore möjligt utan back end-utvecklaren. Det är back end-utvecklaren som får världen att snurra genom att sköta kommunikationen mellan servrar, databaser och applikationer. Resultatet presenteras i sin tur för användaren med hjälp av front end.

Full stack-utvecklare kallas den som i hög grad behärskar både front end och back end. Även en fullstackare brukar fördjupa sig mer mot endera hållet, men trivs samtidigt bra med bredden och helheten.

It-arkitekt

Om ineffektiv it är din fiende så är it-arkitekten din räddare i nöden. Arkitektens uppgifter innefattar bland annat att ha en helhetsblick över organisationens it-system och se till att de struktureras för att stötta affärsverksamheten. Eftersom it-arkitekt är ett paraplybegrepp kan rollen delas in i flera kategorier, vilka är mer eller mindre väldefinierade. Här är några exempel:

 • Mjukvaruarkitekten säkerställer att mjukvara uppfyller kraven på flexibilitet, skalbarhet, säkerhet, testbarhet och så vidare.

 • Verksamhetsarkitekten förstår vilka delar av en organisations it-struktur som ska utvecklas, förbättras eller avvecklas för att driva verksamheten framåt på bästa sätt.

 • Lösningsarkitekten kan ta på sig både mjukvaruarkitektens och verksamhetsarkitektens roll. Hen agerar brygga mellan vision och implementation och ser bland annat till att nya lösningar integreras med befintliga system inom företaget.

Behöver du hjälp att utveckla din digitala affär?

För dig som inte har ett eget team eller helt enkelt behöver en pålitlig partner – Invativa har en lösning för dig. Tveka inte att höra av dig!

Linnea Strand

2019-02-20

Kategori:Digitala Affärer

Hur stark är er innovationskraft?

Gör testet

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Prenumerera på Insikter

Bli en del av ett växande nätverk av beslutsfattare och doers! Få utvalda tips, artiklar och inbjudningar till events som hjälper dig utveckla din digitala affär. När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy   (vi lovar att inte spamma dig).

Så kommer du igång med digitala affärer

Läs våra e-böcker och få handfasta tips på hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av digitala affärer.

Vägen till din digitala affär

 • Identifiera din digitala affär
 • Förstå dina kunders utmaningar
 • Välj rätt team och kompetens
 • Utveckla kostnadseffektivt
 • Lansera snabbare
Ladda ner

Från hisspitch till MVP

 • Utveckla en digital produkt
 • Ta fram en lönsam strategi
 • Designa med fokus på UX
 • Identifiera tekniska utmaningar
 • Hitta rätt produktteam
Ladda ner