Glödlampa
Gör som hundratals andra – testa din verksamhets innovationskraft!    Gör testet

Design sprint i den digitala affärenModern utveckling av digitala produkter

Ett led i den digitala omställningen är att ta fram nya digitala produkter eller att omarbeta och förbättra existerande. Ofta med mer eller mindre omfattande investeringar som bas. Utmaningen är att satsa på rätt produkter och göra rätt val så att investeringen lönar sig och ger önskad effekt. En ny digital produkt hjälper bara din affär om användarna faktiskt gillar och använder den.

En designsprint används för att på en relativt kort tid plocka fram en ny produkt genom att snabbt prioritera hypoteser och mål, verifiera dessa och sedan fatta beslut kring er framtida produkt. Efter beslut tas en prototyp fram för att testas på kund och utvärderas.

Tanken är att den mindre inledande investeringen i tid och kraft sparar pengar genom att redan tidigt säkerställa att det faktiskt är rätt produkt som byggs.

Designsprint

Sprinten görs i fem snabba steg med ett antal övningar i varje. Inledningsvis handlar det om en analys av dagens verksamhet – vilka är affärsmålen, utmaningarna och problemen? Vad är sprintens syfte?

Analysen följs ofta av ett brainstorming-pass där teamet tillsammans, internt eller med externa specialister skissar på möjliga lösningar. Alla deltagare bidrar med idéer utifrån verksamhetens eller kundens behov.

I nästa steg bestäms gemensamt vilken av de föreslagna lösningarna som löser problemet på bästa sätt.

Därefter avslutas sprinten med en konkret leverans som skall kunna utvärderas och helst testas, i första hand på den faktiska målgruppen. Läs mer om design sprint i vår artikel.

Agil utveckling i praktiken


Sedan ett antal år pratas det mycket om agil utveckling. Om du inte dagligen kommer i kontakt med utveckling så kan det vara lite klurigt att förstå vad som menas med agil utveckling. Grundtanken är att en utvecklingsprocess skall vara mer dynamisk och mindre statisk för att slutproduken bättre ska möta kundens eller slutanvändarens krav och behov. Istället för att redan vid projektuppstart försöka förutse marknadens behov när produkten är klar för leverans - så öppnar agil utveckling för löpande justeringar längs vägen för att skapa bästa möjliga slutresultat.

Under en satt budget, och vanligen inom en tydlig tidsram, genomförs arbetet i utvecklingsperioder om två-eller tre veckor. Inför varje period utvärderas och prioriteras vilken funktionalitet som faktiskt är viktigast för att göra “rätt” val och i det arbetet är användarkontakt, test och en duktig produktägare centralt.

Ofta inleds det agila arbetet med en Design Sprint enligt ovan. Då har du på kort tid en utgångspunkt för det agila arbetet – med en prototyp och synpunkter från faktiska användare. Styrgruppen har nu ett konkret underlag för beslut om budget och tidsramar och det agila utvecklingsarbetet kan ta sin början.

“Sprint of Sprint”?


Inom Knowit Invativa har vi tagit fram en tvådagarssprint inspirerad av Design Sprint-processen. Vi har ställt samman en komprimerad och optimerad version av en originalsprint och plockat russinen ur kakan. Målet är att på kort tid nå ett konkret resultat, samtidigt som teamet får känna på hur det är att jobba med en Design Sprint, och med varandra. Sprinten blir en team-övning som förhoppningsvis leder till konkreta produkter snabbt.

Beroende på er situation kan lösningen sedan begränsas till en prototyp - för test – men den kan också vara basen för en MVP – dvs en Minimum Viable Product – eller en PoC – en Proof of Concept. Under sprinten prototypar vi din produkt- eller tjänsteidé, så att du faktiskt kan börja validera och testa den mot kund och ta reda på hur du ska gå vidare.

För att få bäst resultat rekommenderar vi att kunden har med ett så brett team som möjligt. Med ett team på 6-20 personer och 1-2 dagar brukar kan vi fram ett konkret resultat. När vi på Invativaleder workshopen deltar vi också i högsta grad aktivt med tankar och idéer från vår långa erfarenhet inom digitala affärer och digital utveckling.

Efter sprinten ser vi till att kunden får med flera saker hem. Utöver en bättre förståelse för och konsensus kring en ursprungsidé kan det vara olika embryon till lösningar, validerbar prototyp etc. Slutligen får kunden ett konkret sätt att i framtiden prioritera satsningar och stimulera innovationskraft inom verksamheten.

Är du nyfiken?

Läs mer i av artiklar och på Konceptstudion. Det går också bra att kontakta oss och bara bolla idéer. Vi är nyfikna.

Jenny Wahlqvist

2020-10-12

Kategori:Digitala Affärer

Hur ser din digitala affär ut post covid-19?

Konceptstudio

Agera nu - vad är alternativet? Ta ett digitalt pass i vår konceptstudio tillsammans med våra specialister på digitala affärer!

Prenumerera på Insikter

Bli en del av ett växande nätverk av beslutsfattare och doers! Få utvalda tips, artiklar och inbjudningar till events som hjälper dig utveckla din digitala affär. När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy   (vi lovar att inte spamma dig).

Så kommer du igång med digitala affärer

Läs våra e-böcker och få handfasta tips på hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av digitala affärer.

Vägen till din digitala affär

  • Identifiera din digitala affär
  • Förstå dina kunders utmaningar
  • Välj rätt team och kompetens
  • Utveckla kostnadseffektivt
  • Lansera snabbare
Ladda ner

Från hisspitch till MVP

  • Utveckla en digital produkt
  • Ta fram en lönsam strategi
  • Designa med fokus på UX
  • Identifiera tekniska utmaningar
  • Hitta rätt produktteam
Ladda ner