Glödlampa
Gör som hundratals andra – testa din verksamhets innovationskraft!    Gör testet

Nätverket Knowit EXPLOREVi är många som ser möjligheter i gränslandet mellan hållbar utveckling, digitalisering, innovation och affär. Det är inte begränsat till en viss sektor eller till ”IT” – utan snarare en rörelse i tiden – en långsiktighet i att ta ansvar för vårt samhälle. 

När man börjar skrapa lite på ytan inom olika branscher ser man ofta många gemensamma nämnare och inser någonstans längs vägen att likheterna kanske är större än skillnaderna. När det handlar om stora, viktiga områden som omställning mot en hållbar utveckling så måste vi därför försöka lära av varandra. Vi behöver dela kunskap och förenas i engagemang för nya idéer och innovation. Mycket byggs ihop inom det digitala – där lösningar som fungerar på ett håll kan fungera på flera håll – men det handlar om att identifiera vad som finns och vad som gör nytta. 

Carina Andersson och Emily Andersson från Knowit Insight och Sara Ingvarsson från Knowit Invativa har tagit fasta på dessa tankar och brinner båda för såväl innovation som hållbarhet och digitalisering. För att accelerera arbetet har de valt att skapa ett nätverk som samlar likasinnade från olika branscher och kompetensområden. 

Nätverket Knowit EXPLORE startade i januari 2021 och målgruppen är kloka människor som jobbar med just hållbarhetsfrågor, digitalisering eller driver innovation. 

Det blev ett nätverk som skapar ett tvärfunktionellt sammanhang där olika yrkesgrupper som annars inte skulle ha mötts interagerar. Med nyfikenhet och ett utforskande angreppssätt ges deltagarna i nätverket utrymme för dynamiska diskussioner och det finns möjlighet att dela praktiska erfarenheter och inspirera varandra. 

Tanken är att hitta gemensamma drivkrafter och lösningar, som hjälper oss att göra hållbara val långsiktigt. 

Risken är att vi fastnar i våra egna tankar och resonemang och hoppas att vi kan hitta ett ”facit” – men om vi istället går i en tvärfunktionell kontext för att utforska och tänka tillsammans så kan vi skapa helt nya synergier. 

Carina konstaterar att: 
” I nätverksträffarna tar deltagarna upp frågor om hur vi på riktigt lyckas integrera hållbarhet i affären och i det vardagliga arbetet. Gruppen diskuterar konsumtionsmönster, nya typer av samverkan och hur ledare kan fånga innovationskraft hos medarbetare” 

Sara instämmer och konstaterar att: 
”Det är framför allt kul och lite oväntat att se hur vitt skilda branscher har frågeställningar och utmaningar som är så väldigt lika varandra.” 

Nätverket kommer breddas under året och föra inspirationen vidare till arbetsplatser inom skilda branscher. Det handlar om att bygga ett kreativt klimat där alla hjälps åt att konkretisera och lösa utmaningar samtidigt som gruppen uppmuntrar och stöttar varandra till lärande inom innovation och hållbarhet. Alla får glädje av det på respektive företag och ett i större perspektiv bidrar det till vårt samhälle som helhet.

Nätverket Knowit EXPLORE startade den 22 januari 2021 och inkluderar som mest 20 personer med 8 digitala träffar per år. Carina och Sara tillsammans med Emily är vana nätverksledare och de säkerställer en balans av personer med olika kompetenser inom digitalisering, hållbarhet och innovation. 

Om nätverket inte är något för dig just nu – så finns det andra vägar att utforska nya möjligheter och innovation. Kanske inte mot hållbarhet just nu, men kanske inom bättre användning av data eller mer effektiva system för kommunikation eller uppföljning. 

Digitala lösningar hjälper människor att göra det människor är bäst på – som kreativt tänkande och personligt bemötande – genom att avlasta från rutiner och hantering av stora mängder data som smarta system och IT-plattformar är bättre på. 

Vilka tankar har du? Vad kan förbättras och förenklas på din arbetsplats genom digitalisering? Är ni där ni vill vara? Är du där du vill vara? 

Det handlar helt enkelt om att fortsätta ställa frågor för att utvecklas. Svaren kan vi hitta tillsammans. 

 

Är du intresserad av att haka på Knowit EXPLORE? 

Anmälan:

Anmäl dig  via denna länk.

Du kan även använda länken ifall du är intresserad och bara vill ställa frågor eller få mer information. 

Kostnad:

5 900 SEK ex moms. 

Inkluderar återstående 6 online-träffar, professionella nätverksledare och medlemskap helår 2021. 

Återstående träffar år 2021: 

Fre 16 april 12:30 – 15:30 
Tor 20 maj 12:30 – 15:30 
Tor 26 aug 9 – 12 
Tor 30 sept 12:30 – 15:30 
Tor 11 nov 9 – 12 
Tor 9 dec 12:30 – 15:30 

Kontakta gärna Sara eller Emily direkt!

Sara.Ingvarsson@knowit.se

Emily.Andersson@knowit.se

explore@knowit.se

 

 

Jenny Wahlqvist

2021-04-12

Kategori:Digitala Affärer

Hur stark är er innovationskraft?

Gör testet

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Prenumerera på Insikter

Bli en del av ett växande nätverk av beslutsfattare och doers! Få utvalda tips, artiklar och inbjudningar till events som hjälper dig utveckla din digitala affär. När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy   (vi lovar att inte spamma dig).

Så kommer du igång med digitala affärer

Läs våra e-böcker och få handfasta tips på hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av digitala affärer.

Vägen till din digitala affär

  • Identifiera din digitala affär
  • Förstå dina kunders utmaningar
  • Välj rätt team och kompetens
  • Utveckla kostnadseffektivt
  • Lansera snabbare
Ladda ner

Från hisspitch till MVP

  • Utveckla en digital produkt
  • Ta fram en lönsam strategi
  • Designa med fokus på UX
  • Identifiera tekniska utmaningar
  • Hitta rätt produktteam
Ladda ner