Glödlampa
Gör som hundratals andra – testa din verksamhets innovationskraft!    Gör testet

Innovationskraft som katalysator för er digitala omställningEfter en orolig vår är det dags att få fart på verksamheten igen. Kanske är det dags att genomföra den där digitala omställningen som länge behövts. På Knowit Invativa kommer vi i kontakt med många företag som är nyfikna på förändring men som inte riktigt vet hur de ska komma igång. Vilken innovationskraft finns hos er – behöver ni hjälp med nya idéer eller finns de kanske redan i organisationen men behöver lyftas? Genomför vårt innovationskraftstest – testa och se var ni befinner er och vilka åtgärder som kan behövas.

Hur kan ett innovationskraftstest hjälpa organisationen framåt?

När vi på Knowit Invativa kommer i kontakt med ett nytt företag är vi ofta nyfikna på vilken kraft som finns i företaget. Kraften att föra företaget framåt, kraften att ta tillvara idéer, kraften att kommunicera företagets idé och kraften att som medarbetare ha utrymme för att vara innovativ.

Vad innebär det att vara innovativ?
Innovare är latin och betyder Att förnya. Att vara innovativ är en kraft som finns inneboende hos alla människor på ett eller annat sätt – det definierar oss – en aktiv vilja att ständigt utvecklas. Vi vill förnya och komma med nya idéer. En organisation som lyckas ta tillvara idéer från medarbetarna kommer vidare i företagets utveckling. Medarbetare som får utrymme och blir uppskattade för nya idéer och uppslag trivs och hjälper företaget utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

Vad är innovationskraftstestet?
När vi lanserade vårt innovationskraftstest ville vi erbjuda medarbetare i företag en möjlighet att testa sin egen, men också företagets innovationskraft. Sedan starten i februari har många individer i olika organisationer valt att göra testet. I resultaten har vi sett medarbetare i den stora organisationen som haft en otroligt stark innovationskraft medan ledningen suttit lugnt och levt på gamla meriter. Vi har sett hur personer i ledande ställning har haft helt andra visioner än de medarbetare som arbetar längre ner i organisationen.

Hur går innovationskraftstestet till?
Testet når du via länken i toppen eller längst ner i artikeln och det tar ca 10 min att genomföra. Du svarar på olika frågor där du graderar dina svar på en skala från ”stämmer helt” till ”stämmer inte alls”. Innovationskraftstestet utvärderar din verksamhets innovationskraft inom elva olika områden, från ren innovation via teknisk nyutveckling till kommunikation och kultur. Analysen görs sedan ur såväl ett lednings- som ett medarbetarperspektiv.

Vad får jag veta i resultatet?
Vi analyserar svaren och presenterar dem i form av ett spindeldiagram. I diagrammet kan du se hur de olika perspektiven i företaget förhåller sig till varandra, genom att identifiera både hur innovationskraften ser ut för verksamheten som helhet, men också hur den skiljer sig åt mellan ledningen och medarbetarna.

Vad tycker de som gjort testet?
Nästan alla som gjort innovationskraftstestet är överraskade över hur väl testresultatet stämmer med verkligheten. I resultatet skickar vi, förutom spindel-diagrammet, med en nulägesrapport i klartext där vi beskriver hur läget ser ut just nu och vad vi tror att man behöver arbeta vidare med. Det kan vara så att ledning och medarbetare står långt ifrån varandra och inte alls har en samlad syn på hur företaget skall komma framåt i sin utveckling, men det kan också vara så att det finns gott om innovationskraft på alla nivåer – men att det behöver tas till vara!

Visst låter det spännande? Gör innovationskraftstestet nu och se hur du och din organisation ligger till.

Starta testet!

Anette Morsten

2020-08-13

Kategori:Digitala Affärer

Hur stark är er innovationskraft?

Gör testet

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Prenumerera på Insikter

Bli en del av ett växande nätverk av beslutsfattare och doers! Få utvalda tips, artiklar och inbjudningar till events som hjälper dig utveckla din digitala affär. När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy   (vi lovar att inte spamma dig).

Så kommer du igång med digitala affärer

Läs våra e-böcker och få handfasta tips på hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av digitala affärer.

Vägen till din digitala affär

  • Identifiera din digitala affär
  • Förstå dina kunders utmaningar
  • Välj rätt team och kompetens
  • Utveckla kostnadseffektivt
  • Lansera snabbare
Ladda ner

Från hisspitch till MVP

  • Utveckla en digital produkt
  • Ta fram en lönsam strategi
  • Designa med fokus på UX
  • Identifiera tekniska utmaningar
  • Hitta rätt produktteam
Ladda ner