Plattformen - Framtidens digitala affärsmodellPlattformen – Framtidens digitala affärsmodell

De företag som utnyttjar digitala plattformar är också de som är störst på den globala marknaden. Facebook, Google och Amazon är exempel på digitala framgångssagor baserade på just plattformen som affärsmodell. Samtidigt som dessa företags värde har skjutit i höjden har de förändrat spelplanen för alla sina efterföljare – för några decennier sedan var medellivslängden för ett bolag på S&P 500 ungefär 50 år, nu är den nere på 15. Att förstå den plattformsbaserade affärsmodellen är därför det första steget mot att tackla de digitala möjligheter och hot som företag står inför idag.

Vad är en digital plattform?

Den plattformsbaserade affärsmodellen handlar om att bilda nätverk som skapar värde för alla medverkande parter. Till skillnad från den traditionella värdekedjan "outsourcas" värdeproduktionen från det centraliserade företaget till alla som väljer att skapa värde på plattformen – inklusive kunden.

I en traditionell företagsmodell står ett centraliserat företag själv för allt värdeskapande. Kundens uppgift är i sin tur att välja om hen vill köpa det som erbjuds eller ej. Trots att kedjan består av flera aktörer så är värdekedjan i princip enkelriktad och kunden har inte mycket att säga till om. Det gör denna modell både ineffektiv och oflexibel. När en lyckad plattform gör inträde på marknaden slår den därför ofta ut företag med en traditionell värdekedja.

När en lyckad plattform gör inträde på marknaden slår den ofta ut företag med en traditionell värdekedja

Det traditionella företagets produktionsmedel spelar därför mindre roll i vår tid, då kunderna själva kan bidra till att skapa värde. Våra telefoner är bra exempel på detta: när Nokia eller Ericsson ägde hela värdekedjan hade alla telefoner identiska funktioner. Idag är ingen mobil den andra lik. Det som har förändrats är att vi idag har plattformar för att anpassa telefonen efter våra egna önskemål.

Exempel på plattformar och hemligheten bakom Airbnb

Plattformarnas nätverk tar sig olika former, exempelvis sociala nätverk (Facebook, Youtube, Twitch), plattformar för försäljning (Amazon, Alibaba, eBay) och plattformar för utvecklare (iOS, Android), men grundprincipen är densamma. Externa aktörer bidrar till att skapa och sprida innehåll och därmed öka värdet på plattformen. Det ger kunden större flexibilitet och medför därför vissa utmaningar, men skapar framför allt möjligheter. I och med att fler aktörer är med och bidrar uppstår potentialen att skapa maximalt värde för alla inblandade parter.

Ett klassiskt exempel på hur effektiv plattformen är: en vanlig hotellkedja kontra Airbnb. Hotellbyggande och drift kräver stora resurser i form av infrastruktur och anställda. Trots detta lyckas Airbnb utan att faktiskt äga några hotell vara en stark aktör på hotellmarknaden - de outsourcar sin värdeproduktion till användarna. Allteftersom kunder ansluter sig till Airbnb:s nätverk och delar sin upplevelse med andra växer nätverkets värde exponentiellt. Fler resande skapar fler “hotellägare” och vice versa, så att både utbud och efterfrågan växer i stadig takt.

Upphandla, samarbeta eller producera?

Att grunda sin affärsmodell på digitala plattformar har visat sig vara ett effektivt sätt att uppnå en exponentiell värdeökning. Den som ser plattformens potential har därför mycket att vinna. Här finns flera vägar att gå: att skapa en egen plattform är bara ett av många alternativ. Man kan även utnyttja befintliga plattformar genom upphandling eller samarbete, alternativt själv bli producent i ett nätverk.

Läs vidare om vikten av att digitalisera dina affärer i Framtiden handlar om digitala affärer – inte digitala strategier.

Linnea Strand

2018-03-09

Kategori:Digitala Affärer

Hur stark är er innovationskraft?

Test innovationskraft

Med vårt innovationstest får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Liknande artiklar

Prenumerera på Invativa Insikter

Bli en del av ett växande nätverk av beslutsfattare och doers! Få utvalda tips, artiklar och inbjudningar till events som hjälper dig utveckla din digitala affär. När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy   (vi lovar att inte spamma dig).

Så kommer du igång med digitala affärer

Läs våra e-böcker och få handfasta tips på hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av digitala affärer.

Vägen till din digitala affär

  • Identifiera din digitala affär
  • Förstå dina kunders utmaningar
  • Välj rätt team och kompetens
  • Utveckla kostnadseffektivt
  • Lansera snabbare
Ladda ner

Från hisspitch till MVP

  • Utveckla en digital produkt
  • Ta fram en lönsam strategi
  • Designa med fokus på UX
  • Identifiera tekniska utmaningar
  • Hitta rätt produktteam
Ladda ner